home

BLOG

Web Design Trends 2020

In this present age of technology, emerging trends established the pace for various industries. Technological advancements have a straight impact on trending website designs. Developing

Read More »

നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുവോ കോഡാക്കിനെ?

ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ്: ആവശ്യകതയും പ്രത്യേകതയുംകാലാനുസൃതമായ മാറ്റങ്ങൾക്കു വിധേയമാകാത്ത ഏതു സംരംഭവും കലഹരണപ്പെടുകയും കാലയവനികക്കുള്ളിൽ മറയുകയും ചെയ്യും. ഓരോ കാലഘട്ടത്തിനും അനുസരിച്ചു സംരംഭങ്ങളും, വിപണന മാര്ഗങ്ങളും പരിഷ്കരിച്ചാൽ മാത്രമേ നിലനിൽപ് സാധ്യമാവുക ഉള്ളു.ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഭീമന്മാരായ കോഡാക്കിനെ

Read More »

നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുവോ കോഡാക്കിനെ?

ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ്: ആവശ്യകതയും പ്രത്യേകതയുംകാലാനുസൃതമായ മാറ്റങ്ങൾക്കു വിധേയമാകാത്ത ഏതു സംരംഭവും കലഹരണപ്പെടുകയും കാലയവനികക്കുള്ളിൽ മറയുകയും ചെയ്യും. ഓരോ കാലഘട്ടത്തിനും അനുസരിച്ചു സംരംഭങ്ങളും, വിപണന മാര്ഗങ്ങളും പരിഷ്കരിച്ചാൽ മാത്രമേ നിലനിൽപ് സാധ്യമാവുക ഉള്ളു.ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഭീമന്മാരായ കോഡാക്കിനെ

Read More »

മാർക്കറ്റിംഗിന്റെ നൂതന സാധ്യതകൾ. എന്താണീ SEO ?

മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന പദം നമുക്കെല്ലാം ചിരപരിചിതമാണല്ലോ. എന്നാൽ ഈ നൂറ്റാണ്ടു മുതൽ ഉയർന്നു കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയ ഒരു പുത്തൻ പദമാണ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് . ലോകം ഡിജിറ്റൽ ആയപ്പോൾ ഉപഭോക്താക്കളെ തേടി മാർക്കറ്റിംഗും ഡിജിറ്റലായി.

Read More »

MARKET RESEARCH FUNDAMENTALS

Market research is one of the crucial steps in a running a successful business. No matter how amazing your product or service is, without understanding

Read More »

Content Management System WordPress

Why content management system wordpress? Reasons to Choose WordPress as Your Website’s Content Management System Do you know the importance of WordPress? It is nothing

Read More »